spiroll HCE150

+420 737 258 393      info@levnystrop.cz

Prodej stavebních materiálů a prefabrikovaných výrobků


Stropní panely Spiroll

Předpjaté stropní panely Spiroll, se využívají především k realizaci stropních a střešních konstrukcí . Panely se vyrábějí v těchto základních tloušťkách 150, 165, 200, 250, 265, 320, 400 a 500 mm. Standartní šířka panelů je 1200mm. Délka je libovolná se zaokrouhlením na celé centimetry. Panely lze upravovat podélnými a šikmými řezy. Samozřejmostí jsou výhraby pro komínová tělesa a instalační šachty. Tloušťka konstrukce je vždy závislá na způsobu využití. Některé typy panelů lze využít ke konzolovému vyložení (balkóny). Tento systém lze použít do mnoha typů stavebních konstrukcí. Využití je jak pro rodinné domy, bytové domy, tak pro skladové a administrativní budovy. Výhodou je výrazné zkrácení doby realizace stropní konstrukce a odbourání velké části mokrých procesů na stavbě. Realizaci lze provádět během celého roku, což přináší velkou časovou úsporu především v zimních měsících.


Zaměření stavby

Návrh konstrukce

Dle Vámi dodaných podkladů navrhneme ideální řešení zastropení požadované stavby včetně technického návrhu a cenové nabídky
do 1 týdne.

Pro vypracování optimálního řešení, je nutné zaslání projektové dokumentace nebo technických nákresů elektronickou poštou (e-mail) nebo lze sjednat osobní návštěvu. K vyhotovení technického návrhu skladby a cenové nabídky, je nutné dodat podklady ve formátech (PDF,JPG,DWG apod.)

stropní panely

Požadovaná dokumentace:

• Půdorys podlaží pod stropní konstrukcí

• Půdorys podlaží nad stropní konstrukcí

• Výkres krovu a řez

• Materiál z kterého bude stavba realizována


Zaměření stavby

Zaměření stavby

Zdarma možnost zaměření stavby technikem. Následně Vám bude zaslán výkres skladby stropu k odsouhlasení. Po jejím odsouhlasení budou panely zadány do výroby.

Zajištění dopravy panelů

Doprava

Doprava je standartně zajišťována tahačem s návěsem nebo autem s vlekem o celkové délce do 18m. Po dohodě možno zajistit krátké nákladní auto (sólo). Pokud si nebudete jisti přístupem k vaší stavbě, nabízíme zdarma obhlídku stavby technikem. .
Zajištění montáže panelů

Montáž

Montáž provádí odborně proškolení pracovníci. Samotná pokládka stropních panelů probíhá za pomoci montážních kleští nebo vazáků, je velmi rychlá a efektivní. Montáž zajišťujeme včetně jeřábu. Po dohodě lze zajistit pouze dopravu se šéfmontáží (klient si zajistí jeřáb sám).


Stropní panely na garáže

  Garáže

K těmto typům staveb se nejčastěji používají panely o tloušťce 150, 165 a 200mm. Většinou se jedná o ploché střechy garáží, bez dalšího zatížení.


Stropní panely na rodinné domy

  Rodinné domy

Pro rodinné domy se nejčastěji používají panely o tloušťce 200, 250 a 265mm. Výhodou je možnost většího rozponu na relativně nízkou tloušťku stropní konstrukce. Po technickém posouzení lze panely použít jako podpůrnou konstrukci pro sloupky krovu. Zde se doporučuje pod sloupky umístit roznášecí ocelovou desku, aby nedošlo k protlačení skrz dutinu.

Stropní panely na bytové domy

  Bytové domy

Pro bytové domy se nejčastěji používají panely o tloušťce 250, 265 a 320mm. Výhodou je možnost velkých rozponů a dobrých zvukově izolačních parametrů.

Stropní panely na haly

  Ostatní

Pro průmyslové stavby se nejčastěji používají panely o tloušťce 320, 400 a 500mm.

© 2016 Copyright   KONAKL s.r.o.